Styki pomocnicze w stycznikach

Styki pomocnicze w stycznikach

Stycznik to łącznik elektrycznego mechanizmu, obsługiwany w inny sposób niż ręczny, z tylko jednym położeniem spoczynkowym ruchomych styków, zdolny zarówno do załączania jak i wyłączania, a także przewodzenia prądu w normalnych warunkach pracy obwodu oraz w przypadku przeciążeń. Chcąc zrozumieć czym jest stycznik, warto przyjrzeć się dokładnie budowie instalacji, by zrozumieć jego funkcję.

Styczniki porównać można do przekaźników, ponieważ zasada działania tych elementów jest do nich bardzo podobna: po załączeniu cewki stycznika główne styki stycznika zamykają się, czyli zwierają. Główna różnica, pozwalająca na odróżnienie przekaźnika od stycznika polega na tym, że styczniki mają za zadanie przełączania obwodów głównych (np.silników), natomiast przekaźniki służą do łączenia obwodów pomocniczych, chociażby sygnalizacyjnych czy sterowniczych.

Główne zalety

Dobrze jest przeanalizować umiejscowienie stycznika i jego działanie pod napięciem. Po zadziałaniu cewki, styki główne stycznika zamykają się, dzięki czemu prąd płynie ze źródła w kierunku odbiornika i dociera do niego.

Można zatem rzec, iż stycznik jest wyłącznikiem, którego styki robocze zamknięte są przez elektromagnes, czyli cewkę i utrzymywane w tym stanie tak długo, jak długo napięcie cewki jest wystarczająco wysokie.

Jak wygląda działanie?

Kiedy nastąpi przerwanie obwodu cewki elektromagnesu, zwora opada, na skutek ruchu sprężyny, i styki robocze otwierają się. Mówiąc prościej, stycznik składa się z cewki, styków roboczych, które są tymi głównymi i styków pomocniczych, czyli dodatkowych. Cewka to część, która charakteryzuje się napięciem zasilania.

Aby można było uruchomić cewkę elektryczną, należy zasilać ją prądem stałym lub przemiennym w zależności od tego, jakiego typu cewka znajduje się w urządzeniu. 

Styki robocze są głównymi stykami stycznika, najczęściej trzy z uwagi na odbiorniki trójfazowe; normalnie otwarty – normalnie otwarty.

W stosunku do styków pomocniczych lub styków przekaźnika zadaniem styków głównych jest załączanie obciążeń wysokoprądowych, takich jak wentylatory.

Zaleta styku pomocniczego

Styki pomocnicze dostępne w sklepie Eldor24 – pełnią niemal taką samą rolę jak wspomniane wcześniej styki przekaźnika. One również służą do przesyłania informacji. Mogą to być styki NO lub NC. Takie styki załączają się lub rozłączają, razem ze stykami głównymi, gdy tylko cewka zostanie pobudzona do pracy.

Styki pomocnicze stycznika służą do: przekazywanie informacji o pracy odbiornika, np. do sterownika PLC lub poprzez włączenie lampki sygnalizacyjnej, samopodtrzymania stycznika lub do blokady uniemożliwiającej załączenie innego stycznika.